جراحی حنجره

خشونت صدا شایعترین علامت بیماری های حنجره است.
در صورت تداوم خشونت صدا به مدت بیش از دو هفته حتما باید معاینه حنجره توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی به عمل آید. بیماریهای مختلفی می توانند حنجره را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز خشونت صدا و تنگی نفس شوند. بسیاری از آنها برای درمان نیاز به عمل جراحی دارند و پس از عمل نتایج رضایت بخشی حاصل می شود.