شکستگی بینی

شکستگی بینی:

شکستگی استخوان بینی شایعترین شکستگی استخوانی در سر و صورت است که به دلیل موقعیت برآمده بینی و ظریف بودن استخوانهای بینی در اثر ضربات اتفاق می افتد. در این نوع شکستگی ممکن است هم زمان تیغه میانی هم دچار آسیب شود.
از عوارض شکستگی بینی انسداد راه هوایی و بروز مشکل تنفسی و نیز بدشکلی ظاهری بینی می باشد.

نحوه عمل:

عمل جااندازی شکستگی بینی تحت بی حسی موضعی در مطب و یا تحت بیهوشی در اتاق عمل قابل انجام است.
معمولا عمل جااندازی در روز ۵-۳ بعد از ضربه انجام می شود زیرا در این زمان تورم بینی کاهش یافته و جااندازی دقیقتر خواهد بود ولی حداکثر تا روز دهم بعد از شکستگی می توان این عمل را انجام داد.
بعد از روز دهم به دلیل ایجاد بافت ترمیمی در لبه های شکستگی احتمال جااندازی موفقیت آمیز کاهش می یابد.
بعد از عمل روی بینی به مدت ۷ روز با قالب پلاستیکی یا گچ پوشانده می شود و بعد از برداشتن قالب باید تا یک ماه از برخورد ضربه به بینی پیشگیری نمود.