جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی : بینی استخوانی اصطلاحی است که در افرادی با ضخامت کم پوست گفته می شود ، در واقع ضخامت پوست است که مشخص می کند بینی است.

پاسخ

ده + هفده =