جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی

اکثر مراجعه کنندگانی که به دکتر امید ابراهیمی مراجعه می کنند خواستار جراحی بینی طبیعی هستند. اما معیار تشخیص بینی طبیعی از بینی فانتزی چگونه است؟

پاسخ

سیزده − هفت =