تورم ناشی از جراحی بینی

تورم ناشی از جراحی بینی

تورم ناشی از جراحی بینی تورم ناشی از جراحی بینی از عوارض طبیعی و مشترک است و افرادی که تجربه جراحی زیبایی بینی داشته اند بعد از جراحی بینی تا مدتی تورم بینی را خواهند داشت. بعد از اینکه گچ یا اسپلینت بینی برداشته می

ادامه مطلب