عمل کاشت پروتز گونه در تهران - دکتر ابراهیمی

پروتز گونه

همانطور که می دانید، امروزه زیبایی و جذابیت حرف اول را می زند به همین دلیل خانم های بسیاری برای به دست آوردن زیبایی و افزایش اعتماد به نفس دست به جراحی های زیبایی متفاوت می زنند. یکی از این فرایند های جراحی زیبایی پروتز

ادامه مطلب