جراحی بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی یکی از مدل های محبوب جراحی بینی در بین خانم هاست. از آنجایی که بینی تنها عضو برجسته صورت است و در مرکز آن قرار دارد ، در تناسبات و زیبایی چهره تاثیر بسزایی خواهد داشت. در واقع زمانی که بینی کوچک

ادامه مطلب