بینی گوشتی بعد از عمل

بینی گوشتی بعد از عمل

بینی گوشتی بعد از عمل بسیاری از افراد، نگران نتیجه عمل جراحی بینی گوشتی بعد از عمل هستند. انجام عمل بینی گوشتی به دلیل داشتن پوست ضخیم و غضروف ضعیف، بسیار مشکل تر از عمل بینی استخوانی است. در گذشته و با استفاده از روش

ادامه مطلب