جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه ، اصطلاحی است که برای انجام جراحی بینی برای بار دوم به کار برده می شود. این پروسه در صورتی انجام می شود که نتایج به دست آمده مورد پسند و ایده آل فرد نباشد و بینی او به جراحی مجدد نیاز

ادامه مطلب