جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته

جراحی بینی عموما برای انجام تغییراتی در ظاهر و ساختار درونی بینی توسط دو تکنیک باز یا بسته انجام می شود. خیلی از افراد به دنبال روشی برای عمل بینی خود هستند که پس از استفاده از آن اثار زخم و بخیه بر روی بینی

ادامه مطلب
روش های عمل بینی

روش های عمل بینی

روش های عمل بینی روش های عمل بینی شامل دو روش عمل بینی باز و عمل بینی بسته است. تفاوت اصلی عمل زیبایی بینی باز و بسته در برشی است که برای اعمال تغییرات داخل یا خارج بینی ایجاد می شود. قابل ذکر است که

ادامه مطلب