جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک

به منظور بهبود ظاهر پلک بالا یا پایین یا هر دو ، جراحی زیبایی پلک یا بلفاروپلاستیانجام می شود ؛ عضلات و پوست اضافی و چربی در جراحی پلک برداشته یا جابجا می شوند که موجب شاداب شدن و کاهش خسته به نظر رسیدن چشم

ادامه مطلب