تاثیر جراحی بینی بر بویایی - دکتر ابراهیمی

تاثیر جراحی بینی بر بویایی

افرادی که قصد انجام عمل بینی را دارند امکان دارد از تاثیر جراحی بینی بر بویایی ترس داشته باشند و دچار اضطراب باشند که شاید پس از انجام این فرایند ، دیگر هیچ زمانی نتوانند به حالت معمول رایحه ی چیزی را حس کنند یا

ادامه مطلب