جراحی انحراف بینی توسط دکتر امید ابراهیمی بهترین جراح بینی

جراحی بینی کج

علم زیبایی شناسی بیان می کند یکی از شاخصه هایی که به زیبایی صورت افراد کمک می کند ، وجود تقارن و تناسب میان بینی ، چشم ، گونه و سایر اجزای صورت است. اما باید بدانید از آنجایی که بینی در مرکز صورت قرار

ادامه مطلب