جراحی زیبایی بینی گوشتی

جراحی زیبایی بینی گوشتی

درباره جراحی زیبایی بینی گوشتی جراحی زیبایی بینی گوشتی : بینی های گوشتی ، دارای پوست ضخیم و غضروف های ضعیف بوده و بینی های استخوانی دارای پوست ظریف ، نازک و غضروف و استخوان های محکمی می باشند که همین ویژگی ها انجام جراحی

ادامه مطلب
بینی گوشتی بعد از عمل

بینی گوشتی بعد از عمل

بینی گوشتی بعد از عمل بسیاری از افراد، نگران نتیجه عمل جراحی بینی گوشتی بعد از عمل هستند. انجام عمل بینی گوشتی به دلیل داشتن پوست ضخیم و غضروف ضعیف، بسیار مشکل تر از عمل بینی استخوانی است. در گذشته و با استفاده از روش

ادامه مطلب