عمل گوش

عمل گوش در تهران

عمل گوش در تهران چه فرقی با شهر های دیگر دارد ؟ چگونه انجام می شود؟ عمل اتوپلاسی چیست؟  برخی افراد از زمان کودکی تا کنون با اندازه و شکل گوش های خود مشکل دارند. همین امر موجب شده است تا از انجام برخی فعالیت

ادامه مطلب