مراقبت های بعد از عمل لوزه سوم

مراقبت های بعد از عمل لوزه سوم

مراقبت های بعد از عمل لوزه سوم مراقبت های بعد از عمل لوزه سوم : لوزه ها به صورت دو توده در انتهای گلوی ما می باشند که از ورود برخی بیماری ها، میکروب ها، آلودگی ها به بدن جلوگیری می کنند. در برخی مواقع

ادامه مطلب
لوزه سوم

لوزه سوم

لوزه سوم به چهار عضو کوچکی که در پشت گلو وجود دارند و از انسان در برابر عفونت ها محافظت می کنند : لوزه چپ ، لوزه راست، زبان، لوزه سوم نام دارند. لوزه سوم تا چهار سالگی کودکان رشد می کنند و از چهار

ادامه مطلب