استفاده از عینک بعد از جراحی بینی

استفاده از عینک بعد از جراحی بینی

برخی از متقاضیان عمل های زیبایی بینی عینکی هستند و قصد دارند دقیقا بدانند که تا چه مدتی بعد از جراحی بینی نمی ‌توانند از عینک استفاده کنند و در این شرایط باید از چه راه حلی استفاده کنند؟ یا به بیانی دیگر استفاده از

ادامه مطلب