تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت به منظور حجم دهی و جوانسازی صورت انجام می شود. تزریق چربی عبارت است از انتقال سلول های چربی از قسمت هایی از بدن که چربی بیشتری دارد مثل شکم و کناره ران و انتقال آنها به صورت برای اصلاح نقایصی

ادامه مطلب