جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته

جراحی بینی عموما برای انجام تغییراتی در ظاهر و ساختار درونی بینی توسط دو تکنیک باز یا بسته انجام می شود. خیلی از افراد به دنبال روشی برای عمل بینی خود هستند که پس از استفاده از آن اثار زخم و بخیه بر روی بینی

ادامه مطلب