پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی ، در حقیقت یک توده نرم می باشد که در مسیر بینی و سینوس ها قرار دارد و گاهی برای خارج سازی نیاز به جراحی بینی دارند ؛ این توده ها معمولا به شکل قطره های اشک یا خوشه انگور آویزان هستند ؛

ادامه مطلب