سینوزیت و جراحی سینوس

سینوزیت و جراحی سینوس

افرادی که با وزش باد سرد یا گرم سریعا دچار سردرد می شوند یا زمانی که به سرماخوردگی مبتلا می شوند ، دوره نقاهت و بهبودی آن ها بسیار کند است و همواره احساس سنگینی سر می کنند بهتر است این مقاله از سایت دکتر

ادامه مطلب